Cenník príplatkov a poplatkov

Nájom auta sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami. V prípade nedodržania niektorých zásad, poškodenia auta alebo jeho častí, vám budeme nútení účtovať poplatky a vzniknuté náklady.

Poplatky Výška poplatku
Administratívny poplatok 25,00 €
Spoluúčasť pri poistnej udalosti 330,00 €
Požičanie/Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín 25,00 €
Pristavenie/vyzdvihnutie vozidla v rámci Košíc 25,00 €
Pristavenie/Vyzdvihnutie vozidla mimo Košíc za 1km (plus palivo) 1,00 €
Nedotankovanie paliva (plus hodnota plnej nádrže) 12,00 €
Natankovanie nesprávneho paliva (plus hodnota plnej nádrže) 180,00 €
Strata náradia od vozidla (plus cena nového náradia) 20,00 €
Nadmerne znečistený interiér vozidla 50,00 €
Nadmerne znečistený interiér - tepovanie vozidla 100,00 €
Nadmerné znečistený exteriér vozidla 30,00 €
Sankcie Výška poplatku
Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa na vrátenie vozidla, dostavenie sa do servisu, zdokumentovanie poškodenia 50,00 €
Nedodržanie garančného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1000 km a viac) 250,00 €
Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) 200,00 €
Poškodenia Výška poplatku
Poškodenie EČV 50,00 €
Oprava bodky čelného skla zaliatím, ak sa dá opraviť 80,00 €
Opraviteľné poškodenie disku (podľa typu vozidla) 120,00 €
Poškodenie vnútorného blatníka na úžitkovom vozidle 300,00 €
Poškodenie pneumatiky neopraviteľné (plus cena novej pneumatiky) 50,00 €
Poškodenie/Strata puklice (plus cena novej puklice) 15,00 €
Preliačenina bez poškodenia laku 150,00 €
Straty Výška poplatku
Strata EČV 120,00 €
Strata technického preukazu od vozidla 60,00 €
Strata zelenej a/alebo bielej karty 12,00 €
Strata a vydanie kľúča od vozidla 250,00 €
Strata krytu batožinového priestoru (plus cena nového dielu) 20,00 €
Strata povinnej výbavy vozidla 24,00 €
Strata zimnej výbavy 24,00 €

Cenník opráv poškodení mimo poistných udalostí je k dispozícii na vyžiadanie.

Na poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie vozidla. Pri vzniku akéhokoľvek poškodenia vozidla (interiér, alebo exteriér), ktoré nie je pokryté poistnou zmluvou, bude nájomcovi účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny poškodených dielov, laku a pracovných úkonov potrebných na jeho odstránenie. V prípade poškodenia vozidla, ktoré je pokrýté poistnou zmluvou bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 5% z celkovej výšky opravy minimálne však 330 Eur. Poplatky, alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.